Nasze usługi

Kancelaria radców prawnych Chojnice oferuje między innymi pełną obsługę prawną przedsiębiorstw. Obsługa ta dotyczy:

  • doradztwa prawnego, w tym zarówno ustnych jak i pisemnych porad, wydawania opinii, przygotowywania projektów umów, opracowywania pism procesowych, uczestnictwa w negocjacjach, czy reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych, a także przed organami i innymi podmiotami, oraz
  • obsługi w zakresie spraw pracowniczych.

Oferujemy także kompleksową pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców, a także przy ich łączeniu, przekształcaniu formy prawnej działania danych podmiotów, likwidacji i składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości (w tym upadłości konsumenckiej).

Radca prawny pomoże w sprawach cywilnych, w sprawach m.in. o odszkodowanie, które mogą się łączyć z wypadkami, np. komunikacyjnymi, wypadkiem przy pracy, czy wypadkami w miejscach publicznych (np. poślizgnięcia, potknięcia). Doradzimy też w przypadku spraw z szeroko pojętego prawa medycznego, dotyczących m. in. błędów w sztuce lekarskiej. W naszej kancelarii zajmujemy się również sprawami związanymi z odszkodowaniem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Pomagamy w zakresie windykacji należności (kompleksowa pomoc prawna przy sporządzaniu wezwań do zapłaty czy mediacji z dłużnikami i wierzycielami).

Innym rodzajem spraw, którymi się zajmujemy to postępowania dotyczące spadków – wiążą się one najczęściej ze sporami o współwłasność, sprawami o zachowek, odrzucenie spadku itp.

W naszej ofercie znajduje się także prowadzenie spraw dotyczących prawa nieruchomości – prawnik z naszej kancelarii pomoże m.in. w postępowaniach dotyczących zasiedzenia czy zniesienia współwłasności, sprawach wieczystoksięgowych, sprawach o eksmisję.
Wesprzemy również w przypadku wątpliwości w postępowaniach egzekucyjnych – zajmiemy się zarówno sporządzeniem wniosków o wszczęcie egzekucji, wniosków o zwolnienie spod egzekucji, jak i dochodzeniem wierzytelności w postępowaniu komorniczym.
Nasi prawnicy zajmują się też prawem mieszkaniowym - sprawami związanymi z najmem lokali, prawem spółdzielczym, czy też odrębną własnością lokali.
W sprawach związanych z prawem pracy reprezentujemy klientów przed sądami (profesjonalna pomoc prawna w postępowaniach m.in. o wynagrodzenie za pracę, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, mobbing.) Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne i opiekuńcze, oferujemy usługi w postępowaniach m.in. o rozwód, zajmujemy się sprawami o podział majątku, ustanowienie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi, czy ustalenie alimentów. Prowadzimy sprawy o separację czy ustanowienie rozdzielności majątkowej. Pomożemy w sprawach związanych z ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa, a także sprawach o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie oraz przywrócenia władzy rodzicielskiej.
Radca prawny zapewni Państwu profesjonalną pomoc prawną w sporządzeniu wszelkich pism, procesowych i nieprocesowych, doradzi przy sporządzaniu umów (a także dokona analizy gotowych już umów) zarówno dotyczących obrotu gospodarczego i współpracy handlowej a także umów o pracę czy zlecenie.
Radca prawny posiada wszelkie uprawnienia do zastępowania Państwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami państwowymi, nie specjalizują się w tym wyłącznie adwokaci.